+48 786 482 477

 

Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

    • Administratorem danych osobowych Klientów jest INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA URSZULA STASZEK-SZEWCZYK, ul. Kąty Wrocławskie 7E
     55-080 Kąty Wrocławskie, NIP: 7951460383
    • Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: info@cmzabrodzie.pl Klient ma prawo nie wyrazić zgody na postanowienia Polityki Prywatności i innych regulaminów świadczenia usług przez Administratora. Brak wyrażenia zgody powodować będzie jednak niemożność świadczenia usług przez Administratora.
    • Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osóbnieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego od momenty zaakceptowania przez nich jej postanowień.
    • Przetwarzanie danych osobowych Klienta przez INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA URSZULA STASZEK-SZEWCZYK nadzoruje Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wskazany wraz z danymi kontaktowymi na
     www.cmzabrodzie.pl

2. Dane osobowe

    • INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA URSZULA STASZEK-SZEWCZYK przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi świadczone przez INDYWIDUALNĄ SPECJALISTYCZNĄ PRAKTYKĘ LEKARSKĘ URSZULI STASZEK-SZEWCZYK w ramach www.cmzabrodzie.pl oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług INDYWIDUALNEJ SPECJALISTYCZNNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ URSZULI STASZEK-SZEWCZYK
    • INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA URSZULA STASZEK-SZEWCZYK może wykorzystywać dane osobowe Klientów w celu marketingu bezpośredniego Produktów i usług partnerów handlowych INDYWIDUALNEJ SPECJALISTYCZNNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ URSZULI STASZEK-SZEWCZYK, o ile Klient wyrazi wyraźną zgodę na tego rodzaju marketing.
    • INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA URSZULA STASZEK-SZEWCZYK wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły. Do niezbędnych danych INDYWIDUALNEJ SPECJALISTYCZNNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ URSZULI STASZEK-SZEWCZYK:
     1. imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres
    • Podstawą przetwarzania danych osobowych przez INDYWIDUALNĄ SPECJALISTYCZNĄ PRAKTYKĘ LEKARSKĄ URSZULI STASZEK-SZEWCZYK jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:
     1. umożliwienia Klientom korzystania z funkcjonalności strony internetowej,
     2. realizacji zamówień na Produkty i usługi INDYWIDUALNEJ SPECJALISTYCZNNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ URSZULI STASZEK-SZEWCZYK
     3. reakcji na informacje przesłane INDYWIDUALNEJ SPECJALISTYCZNNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ URSZULI STASZEK-SZEWCZYK wykorzystaniem formularza kontaktowego,
     4. realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów/warsztatów),
     5. realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług INDYWIDUALNEJ SPECJALISTYCZNNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ URSZULI STASZEK-SZEWCZYK oraz Produktów i usług partnerów handlowych INDYWIDUALNEJ SPECJALISTYCZNNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ URSZULI STASZEK-SZEWCZYK, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
    • Podczas zakładania konta, zakupu produktów i usług, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera lub w toku korzystania z formularza kontaktu, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie pola w formularzu rejestracji.
    • Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.
    • Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez INDYWIDUALNĄ SPECJALISTYCZNĄ PRAKTYKĘ LEKARSKĄ URSZULI STASZEK-SZEWCZYK.
    • Klient w każdym czasie ma prawodostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
    • Klient ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danychosobowych, jak równieżma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. W przypadku zgłoszenia takiego żądania Klient godzi się z faktem, że świadczenie usług przez INDYWIDUALNĄ SPECJALISTYCZNĄ PRAKTYKĘ LEKARSKĄ URSZULI STASZEK-SZEWCZYK będzie niemożliwe i zostanie poczytane jako wypowiedzenie umowy przez Klienta z przyczyn leżących po jego stronie.
    • INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA URSZULA STASZEK-SZEWCZYK będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez Edyta Katarzyna Gruca, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających zprzepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń INDYWIDUALNEJ SPECJALISTYCZNNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ URSZULI STASZEK-SZEWCZYK
    • W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.
    • Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji konta, zakupu produktów i usług INDYWIDUALNEJ SPECJALISTYCZNNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ URSZULI STASZEK-SZEWCZYK korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny www.cmzabrodzie.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:
     1. z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej ina serwerach strony internetowej www.cmzabrodzie.pl
     2. z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetleniestrony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje obłędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony www.cmzabrodzie.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę www.cmzabrodzie.pl.
    • W przypadku uzyskania przez
     INDYWIDUALNĄ SPECJALISTYCZNĄ PRAKTYKĘ LEKARSKĄ URSZULI STASZEK-SZEWCZYK wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Edyta Katarzyna Gruca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

3. Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny www.cmzabrodzie.pl i jej poddomen

    • Przeglądanie zawartości witryny internetowej www.cmzabrodzie.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, niewymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

4. Korzystanie z formularza kontaktowego

    • Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie www.cmzabrodzie.pl skontaktuj się wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

5. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów) 

    • Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do INDYWIDUALNEJ SPECJALISTYCZNNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ URSZULI STASZEK-SZEWCZYK i dostępnych na www.cmzabrodzie.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
    • Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres email jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala INDYWIDUALNEJ SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYKTYCE LEKARSKIEJ URSZULI STASZEK-SZEWCZYK zwracać się do czytelników po imieniu.

6. Zamawianie usług i produktów

    • Zamawianie usług i produktów oferowanych przez INDYWIDUALNĄ SPECJALISTYCZNĄ PRAKTYKĘ LEKARSKĄ URSZULI STASZEK-SZEWCZYK za pośrednictwem www.tdziewczynynablysk.pl możliwe jest po założeniu konta lub bez zakładania konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.
    • Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA URSZULA STASZEK-SZEWCZYK (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług INDYWIDUALNEJ SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYKTYCE LEKARSKIEJ URSZULI STASZEK-SZEWCZYK oraz partnerów handlowych INDYWIDUALNEJ SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ URSZULI STASZEK-SZEWCZYK).
    • INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA URSZULA STASZEK-SZEWCZYK zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług INDYWIDUALNEJ SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ URSZULI STASZEK-SZEWCZYK.
    • Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu www.cmzabrodzie.pl, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez Klientów i partnerów INDYWIDUALNEJ SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ URSZULI STASZEK-SZEWCZYK i www.cmzabrodzie.pl.
    • Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdującychsię na listach adresowych www.cmzabrodzie.pl. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

7. Jawne dane osobowe

    • Dane osobowe podane na serwisach należących do INDYWIDUALNEJ SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ URSZULI STASZEK-SZEWCZYK przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
    • INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA URSZULA STASZEK-SZEWCZYK ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

8. Inne formularze

    • Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do INDYWIDUALNEJ SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ URSZULI STASZEK-SZEWCZYK i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Edyta Katarzyna Gruca nie podlegają Polityce Prywatności.

9. Partnerzy

    • Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do INDYWIDUALNEJ SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ URSZULI STASZEK-SZEWCZYK
    • Przekazywanie danych podmiotom trzecim INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA URSZULA STASZEK-SZEWCZYK nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.
    • W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
    • Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

10. Zmiany polityki prywatności

    • Niniejszy dokument może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na swoich stronach internetowych. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Klient będący konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Korzystanie przez Klienta z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
    • Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA URSZULA STASZEK-SZEWCZYK nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do
     INDYWIDUALNEJ SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ URSZULI STASZEK-SZEWCZYK serwisu i newsletterów.